Skrb za duševno zdravje na delovnem mestu

/Skrb za duševno zdravje na delovnem mestu
Skrb za duševno zdravje na delovnem mestu 2021-06-04T09:46:27+00:00

“(Duševno) zdravje ni vse, vendar je brez (duševnega) zdravja vse drugo nič.”

        Schopenhauer, nemški filozof

Posameznik običajno na delovnem mestu preživi velik del svojega življenja, zato le-to pomembno vpliva na njegovo zdravje in počutje. Če zaposleni doživljajo pozitiven občutek koristnosti in potrditve pri delu, podpore sodelavcev, imajo možnost izražanja svoje kreativnosti pri delu, potem je delovno mesto pomemben varovalni dejavnik dobrega duševnega zdravja. Delovno mesto pa ima lahko tudi negativen vpliv na počutje posameznika.

Dostikrat se šele, ko imamo težave ali zbolimo, zavemo, kako pomembno je duševno zdravje. A duševno zdravje ni le odsotnost težav ali bolezni, ampak je duševno zdrav tisti posameznik, ki se dobro počuti, uspešno sooča z različnimi izzivi in zahtevami v vsakdanjem življenju, uresničuje svoje potenciale in prispeva k okolju, v katerem živi in dela.

Vsekakor bi si želeli, da bi stres preprosto izginil in mi bi lahko zaživeli srečno in mirno življenje. A žal, imamo le malo vpliva, da bi lahko spremenili zunanje okoliščine. Absolutno pa se premalo zavedamo, da pa smo sami odgovorni, kako te zunanje okoliščine sprejemamo. Stresnim situacijam se ne moremo izogniti, lahko pa vplivamo na to, kako se bomo na te okoliščine in dejavnike odzvali. Naš odziv je naša odgovornost.

Skrb za dobro duševno zdravje in počutje zaposlenih je odgovornost družbe in delodajalcev, pa tudi skrb in odgovornost posameznika.

Predavanje se osredotoča na strategije, kako si posameznik lahko pomaga ohranjati in izboljšati dobro duševno zdravje na delovnem mestu. Namen predavanja je prepoznati dejavnike, ki negativno vplivajo na naše duševno zdravje in  poiskati najbolj učinkovite načine, kako se s stresom na delovnem mestu in nasploh v življenju, čim bolj učinkovito soočati.

Predavanje bo namenjeno razreševanju naslednjih ključnih vprašanj:

  • kdaj je moje duševno zdravje v dobri kondiciji in kaj ga rahlja in uničuje
  • kako stres vpliva na naše psiho-fizično zdravje in delovno produktivnost
  • kako se na delovnem mestu soočiti s stresnimi okoliščinami, situacijami in ljudmi
  • kako zmanjšati stresne okoliščine v privatnem življenju
  • kako nizka samopodoba in slabo samospoštovanje potencira negativne vplive stresnih okoliščin in dejavnikov
  • kako preprečiti pojav izgorelosti
  • kako si planirati kvaliteten spanec in počitek
  • kako si planirati dan, delovni teden
  • kako učinkovito vpeljati rekreacijo in redno gibanje v svoj (delovni) vsakdan
  • praktične vaje, tehnike in namigi za hitro pomoč v stresnih situacijah in pri krepitvi duševnega zdravja
Naroči predavanje