Terapevtske zgodbe

/Terapevtske zgodbe
Terapevtske zgodbe 2020-06-10T22:30:45+00:00

Zgodbe, ki zdravijo.

Iz izkušenj lahko potrdim, tako iz osebne zgodbe, kot s terapevtskega vidika dela z mladimi in krpanja njihove načete samopodobe in samospoštovanja, kako učinkovita je starodavna metoda pripovedovanja zgodb, za ponovno vzpostavitev harmonije tam, kjer je nastala težava. Najbrž lahko temu pritrdi nemalo kateri od staršev…

“Vse zgodbe imajo terapevtski ali zdravilen potencial. Če zgodba ljudi nasmeji, je ta smeh lahko zdravilen. Če jih zgodba spravi v jok, je tudi jok lahko zdravilen. Ljudske pripovedi in pravljice s svojimi univerzalnimi temami in razpleti imajo prav tako zdravilne sposobnosti. Lahko nam dajejo upanje in pogum, da se lažje soočimo z življenjskimi preizkušnjami, in nam pomagajo nadaljevati našo pot.”

Susan Perrow, Zdravilne zgodbe za vedenjske izzive

Otroku prilagojena individualna zgodba ima močan terapevtski učinek. Otroku, preko metaforičnega sveta, ponuja možnost identifikacije s situacijo ali pravljičnim junakom, ki naslavlja dotični problem. Tako otrok, preko domišljije, vzpostavi stik z lasno travmatično izkušnjo in se tako lažje sooča z različnimi strahovi, ki bi drugače ostali pometeni pod preprogo.

Osebno prilagojene zgodbe vključujejo metafore, ki ne izhajajo le iz otrokove travme, ampak upoštevajo tudi tisto, kar otroku nudi varnost ter mu vzbuja ugodje in zaupanje.

S pomočjo zgodb lahko pozitivno premostimo različne vedenjske in osebnostne težave.  Zgodbe otroku  nudijo npr. oporo in pomoč pozitivne identifikacije pri nizki samopodobi, dvigu samospoštovanja, motiviranosti, ustvarjanju samoorganiziranosti, premagovanju  različnih strahov (tema, zapuščenost, odpor do druženja z vrstniki,…).

PRI NAROČILU INDIVIDUALNE TERAPEVTSKE ZGODBE NAVEDITE:

  • Komu je zgodba namenjena (spol in starost otroka)?
  • Konkreten izziv s katerim se otrok sooča (negativna (telesna) samopodoba, strah pred temo, strah pred zapuščenostjo, jeza,…).
  • Kdaj in kje se problem pojavlja (situacija)?
  • Kako se problem kaže v vsakdanjem življenju?

Cena zgodbe je 80 EUR.

Naroči zgodbo