Splošni pogoji uporabe spletne strani

PROSIMO, DA PRED UPORABO SPLETNE STRANI POZORNO PREBERETE TE SPLOŠNE POGOJE UPORABE SPLETNE STRANI.

Ta pravni dokument opisuje pogoje uporabe spletne strani Lucije Čevnik, dostopne na neposredni spletni povezavi https://www.lucijacevnik.si, katere lastnik in administrator je Lucija Čevnik s.p., svetovanje za osebnostno rast, Dobrova 8, 2370 Dravograd, matična št. 8341737000, davčna št. SI 40718948 (v nadaljevanju “Ponudnik” ali “Lucija Čevnik”).

Poleg Splošnih pogojev uporabe spletne strani (v nadaljevanju “Splošni pogoji uporabe”) vas prosimo, da se seznanite tudi s Politiko zasebnosti, ki opredeljuje način zbiranja in uporabo vaših podatkov in razkriva katere piškotke zbiramo ter za kakšne namene.

Lucija Čevnik je doktorica socioloških znanosti, ki preko svoje spletne strani ponuja svetovanje za osebno rast.

Lucija Čevnik ne

 • opravlja zdravstvene dejavnosti, katere ureja kateri izmed področnih zakonov (npr. Zakon o zdravstveni dejavnosti)
 • nadomešča strokovne zdravniške pomoči ali zdravljenja s svojimi nasveti oziroma storitvami.
 1. Strinjanje s Splošnimi pogoji uporabe spletne strani

Splošni pogoji uporabe spletne strani in Politika zasebnosti (skupaj “Pogoji uporabe”) opredeljujejo dostop in pogoje uporabe te spletne strani in vseh informacij, besedil, grafik, fotografij in drugih materialov, ki jih vsebuje ta spletna stran (skupaj “Vsebina”).

POGOJI UPORABE UREJAJO IZKLJUČNO VAŠO UPORABO NAŠE SPLETNE STRANI IN NE VELJAJO ZA MOREBITNA DRUGA PRAVNA RAZMERJA MED VAMI IN LUCIJO ČEVNIK. INFORMACIJE NA SPLETNI STRANI UPORABLJAJTE IZKLJUČNO KOT VODILO.

Vaša uporaba spletne strani je pogojena s sprejemom teh Pogojev uporabe in skladnostjo vašega delovanja z njimi. Šteje se, da s prvo uporabo spletne strani soglašate s Pogoji uporabe. ČE NE SPREJEMATE TEH POGOJEV UPORABE, NE DOSTOPAJTE IN NE UPORABLAJTE SPLETNE STRANI.

 1. Omejitev uporabe

Podeljujemo vam osebno, omejeno, ne-ekskluzivno in neprenosljivo pravico do uporabe naše spletne strani za osebno in nekomercialno rabo v skladu s temi Pogoji uporabe in veljavno zakonodajo. Kot predpogoj za uporabo spletne strani potrjujete, da spletne strani ne boste uporabljali za noben namen, ki je nezakonit, ki ni skladen s Pogoji uporabe ali ki je v očitnem nasprotju z nameni Ponudnika. Ponudnik si pridržuje pravico, da preiskuje pritožbe in prijavljene kršitve teh Pogojev uporabe ter da ukrepa na način, ki se mu zdi primeren, kar med drugim vključuje poročanje o sumu nezakonitih aktivnosti pristojnim organom pregona, regulatorju ali drugi tretji osebi. V primeru da je to potrebno, Ponudnik tem organom razkrije elektronske naslove, zgodovino uporabe spletne strani, IP naslov in podatke o prometu. Prepovedano je uporabljati to spletno stran ali katerekoli Vsebine spletne strani v nasprotju s Pogoji uporabe.

Prepovedano je uporabljati programsko opremo, ki omogoča pridobivanje informacij o uporabi spletne strani s strani drugih uporabnikov ter ugotavljanje njihove identitete.

Potrjujete, da ne boste izvajali nobenih aktivnosti, ki bi (i) po naši presoji predstavljale oziroma bi lahko predstavljale nesorazmerno in prekomerno obremenitev naše spletne strani in povezane infrastrukture, (ii) kakorkoli motili ali poskušali motiti pravilno delovanje spletne strani ali (ii) na kakršen koli način poskušali zaobiti naše ukrepe za omejitev dostopa do spletne strani.

 1. Vsebina uporabnikov/strank

Vsa vsebina, ki jo posredujete Ponudniku, vključno z informacijami in gradivom posredovanim v okviru vaših vprašanj, odgovorov, prošenj za posredovanje informacij in komentarjev (v nadaljevanju “Vsebina uporabnika”) je vaša izključna odgovornosti in za njo ne odgovarjamo.

Soglašate in potrjujete, da ste v celoti odgovorni za vso vsebino, ki nam jo posredujete. Ponudnik ne nadzira Vsebine uporabnikov in ne jamči za njeno natančnost, celovitost in kakovost. Soglašate da Ponudnik ni odgovorna za kakršnokoli izgubo ali škodo, ki bi jo lahko imelo vaše zanašanje na te informacije.

O domnevnih kršitvah v povezavi z Vsebino uporabnika nas prosimo obvestite na elektronski naslov: info@lucijacevnik.si.

Vsebina, ki nam jo posredujete bo prebrana, uporabljena in zbrana samo s strani Ponudnika ali s strani Ponudnikovih pooblaščenih oseb.

 1. Pravice intelektualne lastnine

Spletna stran in njena vsebina sta intelektualna lastnina Ponudnika oziroma njenih avtorjev ter se ne sme, razen na način določen v Pogojih uporabe, uporabljati brez izrecnega pisnega soglasja Ponudnika.

Lucija Čevnik, www.lucijacevnik.si, logo, vse slike, fotografije in besedila ter vsa vsebina spletne strani, grafike in ikone gumbov predstavljajo intelektualno lastnino Ponudnika. Vse ostale znamke, imena produktov in imena družb ali logotipi so last njihovih lastnikov.

Ime Lucija Čevnik lahko uporabljate brez našega eksplicitnega soglasja kot referenco v primeru, ko se sklicujete na svetovalne storitve, ki so že bile opravljene s strani Ponudnika. Kakršnakoli druga uporaba zahteva eksplicitno pisno soglasje Lucije Čevnik. Prepovedana je uporaba znamk in avtorskih pravic Ponudnika. Prepovedana je tudi označba storitev ali produktov, ki bi lahko povzročila zmedo, misleč da gre za produkte ali storitve Ponudnika. Prepovedana je uporaba imena Lucija Čevnik na način, ki bi se ga lahko razumelo kot da Lucija Čevnik sponzorira, odobrava oziroma je na kakršenkoli drug način povezana z vami, vašimi aktivnostmi, produkti ali storitvami.

 1. Izključitev odgovornosti

Razen če je eksplicitno zapisano v teh Pogojih uporabe, Ponudnik ne daje nobenih zavez in izključuje vsa jamstva, eksplicitna ali implicitna, v največjem obsegu možnem v skladu z veljavno zakonodajo glede ustreznosti, zanesljivosti, razpoložljivosti, pravočasnosti in točnosti informacij ter vsebine spletne strani in povezav do spletnih strani tretjih na naši spletni strani. Naša spletna stran, informacije in vsebina na njej ter s spletno stranjo povezane grafike so posredovane brez kakršnega koli jamstva s strani Ponudnika.

Podatki, ki jih dajemo na spletno stran so lahko netočni ali imajo tipkarske napake. Ponudnik ne odgovarja za škodo zaradi možnosti izgube uporabe spletne strani, podatkov, dobička, dobrega imena ali ugleda ali katerih koli drugih škod, ki izvirajo iz (i) vašega dostopanja do naše spletne strani, (ii) vaše nezmožnosti uporabe spletne strani, (iii) kakršnekoli informacije ali vsebine, vsebovane na naši spletni strani, (iv) vaše informacije ali gradiva posredovanega na našo spletno stran. Izključitev odgovornosti velja ne glede na to, ali je škoda nastala na podlagi kršitve pogodbe, odškodninske odgovornosti, malomarnosti, objektivne odgovornosti ali na drug način.

 1. Odpoved in pravica do zavrnitve

Ponudnik si pridržuje pravico, da lahko vsakomur kadarkoli zavrne dostop do spletne strani, v celoti ali delno, če utemeljeno sklepamo da: (i) ste kršili te Pogoje uporabe, (ii) ste za nas povzročili pravno tveganje; ali (iii) naše zagotavljanje dostopa do spletne strani ni več ekonomsko ali socialno sprejemljivo.

Potrudili se bomo, da vas o odpovedi obvestimo preko elektronske pošte, ki ste nam jo posredovali.

 1. Povezave do spletnih strani tretjih

V primeru da pri uporabi naše spletne strani uporabljate povezave do spletnih strani tretjih, boste zapustili spletno stran Ponudnika. Spletne strani tretjih niso pod našim upravljanjem, zato Ponudnik v nobenem primeru ne odgovarja za vsebino na teh spletnih straneh in za povezave do drugih spletnih strani, ki jih vsebujejo spletne strani tretjih. Za spletne strani tretjih veljajo njihovi splošni pogoji uporabe. Ponudnik ima na spletni strani povezave do strani tretjih le kot pomoč, zato navajanje spletnih povezav na naši spletni strani ne predstavlja nobenega priporočila, odobritve ali potrditve s strani Ponudnika, niti ne pomeni, da Ponudnik na kakršenkoli način nakazuje, da spletna stran tretjega priporoča ali odobrava spletno stran Ponudnika.

 1. Spremembe Pogojev uporabe

Ponudnik si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni in dopolni Pogoje uporabe v okviru spletne strani. Vaša odgovornost je da se seznanite z vsemi morebitnimi spremembami. Datum zadnjih Pogojev uporabe je zapisan v dokumentu. V kolikor imate v primeru sprememb kakršna koli vprašanja, nas kontaktirajte na info@lucijacevnik.si.

V primeru da postanejo Pogoji uporabe za vas nesprejemljivi oziroma da se s Pogoji uporabe po njihovi spremembi ne strinjate, te spletne strani ne uporabljajte več. Z uporabo spletne strani soglašate s Pogoji uporabe na način kot so bili spremenjeni.

 1. Ostale določbe

Pravna razmerja. Kot rezultat teh Pogojev uporabe med strankama ni nastalo nobeno podjemno, partnersko ali delovno-pravno razmerje.

Celoten dogovor. Ti Splošni pogoji uporabe, skupaj s Politiko zasebnosti, urejajo pravno razmerje med vami in Ponudnikom glede uporabe spletne strani.

Brez odpovedi pravic. V primeru da katera izmed pogodbenih strank ne izvrši svoje pravice, ki jo ima na podlagi teh Pogojev uporabe, se tako ravnanje stranke ne šteje kot odpoved pravicam.

Višja sila. Ponudnik ne odgovarja za neizpolnitev obveznosti po teh Pogojih uporabe, če je taka neizpolnitev posledica katerega koli vzroka, ki je izven razumnega nadzora Ponudnika, kar med drugim vključuje mehanske, elektronske in komunikacijske okvare ali poslabšanja.

Neodvisnost določb. Če se katerakoli določba Pogojev uporabe izkaže kot neizvršljiva ali neveljavna, potem se to določbo omeji ali odpravi v najmanjšem možnem obsegu, ki je potreben, da Pogoji uporabe ostanejo v veljavi.

Prenos. Ponudnik lahko prenese ali dodeli tretjemu pravice in obveznosti iz Pogojev uporabe, brez vašega soglasja.

Trajanje in prenehanje. Pogoji uporabe začnejo veljati s trenutkom, ko vstopite na spletno stran Ponudnika in prenehajo veljati, ko jo prenehate uporabljati oziroma, ko prenehajo veljati ti Pogoji uporabe.

 1. Pravo

Za urejanje in razlago Pogojev uporabe velja pravo Republike Slovenije. Stranki poverita izključno krajevno pristojnost sodišču v Ljubljani.

 1. Kontakti, povratne informacije in pritožbe

V primeru da nas želite kontaktirati v zvezi s Pogoji uporabe, vas vljudno prosimo, da nam pišete na elektronski naslov info@lucijacevnik.si. Soglašate, da lahko vašo povratno informacijo uporabimo za izboljšave in/ali spremembe naše spletne strani brez kakršnihkoli omejitev ali obveznosti plačila do vas.

Scroll to Top