Vsi se rodimo kot originali

Čas v katerem živimo, daje izredno velik pomen vizualnemu. Vizualna komunikacija je ena od glavnih panog npr. pri oblikovanju novih produktov, pri oglaševanju na najrazličnejših področjih. Sam izgled lahko velikokrat postane tudi kompenzacija za samo kakovost. Kupimo izdelek, ki super izgleda oziroma ima lično embalažo, čeprav je kvaliteta materiala zelo vprašljiva ali pa nemara izdelka v resnici sploh ne potrebujemo. Podobno, kot pri izdelkih je danes pri telesnem videzu, saj je ta pri vrednotenju ljudi postal izrednega pomena.

 

Leave a Comment

Scroll to Top