Predavanje za starše: Ranjena samopodoba mladih; Šolski center Velenje

Dr. Lucija Čevnik, predavateljica in svetovalka s področja (telesne) samopodobe, čutne vzgoje ter reševanja konfliktnih odnosov med starši in otroki, je v sredo, 7. 11. 2018, spregovorila staršem dijakov Šole za storitvene dejavnosti. Otroci se med odraščanjem začnejo ceniti po tem, kako jih vidijo drugi. Na njihovo telesno samopodobo imajo zelo velik vpliv družina (starši svoj odnos do samega sebe prenašajo na svoje otroke), vrstniki in okolje. Vsaka druga najstnica je nezadovoljna s svojim telesnim videzom, število motenj hranjenja pa se iz leta v leto povečuje.

Leave a Comment

Scroll to Top