O medvrstniškem nasilju na VTV, april 2023

smart

Ni vsak pretep, prepir ali konflikt med vrstniki že »medvrstniško nasilje«. Kadar govorimo o medvrstniškem nasilju gre za izrazito neravnovesje moči med tistim, ki nasilje izvaja, in tistim, ki ga doživlja. Žrtev se znajde v poziciji izrazite nemoči, ki je ne more sam prekiniti, saj če bi to lahko storil, to ne bi bilo več medvrstniško nasilje.

Kdaj govorimo o medvrstnišme nasilju?

V kakšnih oblikah se pojavlja in kateri so njegovi najopaznejši znaki?

Kaj pa poseganje v osebni prostor drugega, otipavanje, neprimerni izrazi, ki se nanašajo na spreminjajoče se otrokovo telo? Za kakšno nasilje gre v tem primeru?

Kdo najpogosteje nastopa v vlogi žrtve?

So nasilneži res le tisti stereotipno »slabši učenci«, ki skušajo nad šibkejšimi dokazati svojo veljavo za katero so prikrajšani doma?

Kako zaščititi žrtev in kaj storiti z nasilnežem?

Kakšni so znali, da je otrok žrtev medvrstniškega nasilja?

Kaj naj starši storimo?

Link na oddajo: https://www.facebook.com/vtvstudioslo/videos/227654946610095

Scroll to Top