Okrepimo otrokovo telesno samopodobo

Kako ljudje razumevamo svoje telo, ali se v njem počutimo dobro ali nelagodno, smo samozavestni ali v neprestanih dvomih o svoji lastni vrednosti, kaže na to, kakšna je naša telesna samopodoba. Odnos do našega telesa se oblikuje v našem najzgodnejšem otroštvu. Ta je močno pogojen z vzorci, ki jih prejmemo od naših skrbnikov in okolja, v katero se rodimo. Danes veliko govorimo o porastu negativne telesne samopodobe, ki kaže na to, da smo ljudje čedalje bolj obremenjeni s svojim zunanjim videzom. Zelo zaskrbljujoče je dejstvo, da se ta obremenjenost pojavlja pri vse mlajših generacijah. Študije kažejo, da si že petletniki želijo vitkejše telo. S starostjo se fenomen negativne telesne samopodobe samo še stopnjuje in v skrajnih oblikah lahko preide tudi v različne motenje hranjenja ali druge anksiozne težave, ki so pogoste predvsem v obdobju adolescence.

 

Leave a Comment

Scroll to Top