Mladi v duševni stiski – epidemija mladostniške osamljenosti?

Težko je enoznačno pojasniti, kaj je vzrok načetemu duševnemu zdravju mladih. Je težav res toliko več ali smo postali le občutljivejši? Pogosto rečemo, da so mladi \”lakmusov papir\” družbe, da se določeni fenomeni na mlajši generaciji kažejo bistveno bolj intenzivno in reprezentativno. Kaj nam torej kaže ta duševni odsev generacije? Bomo znali zapolniti dušeno praznino, ki zeva in kliče po večji bližini, sprejetosti, toplini in ljubezni? Za odnose smo zadolženi predvsem sami. Vsi skupaj in vsak zase. In teh se ne da birokratsko zapovedati ne z zakonodajo ne s sistemom.

 

Leave a Comment

Scroll to Top