Ranjena samopodoba mladih skozi oči nevladnikov – predavanje za Socialno zbornico Slovenije (Skrb za duševno zdravje otrok in mladostnikov)

 Na povabilo #SocialneZborniceSlovenije sem udeležencem dvodnevnega seminarja: Skrb za duševno zdravje otrok in mladostnikov, predavala o \’Ranjeni samopodobi mladih in motnjah hranjenja\’ . Predvsem z vidika vloge, ki jo ima (nima) pri obravnavi tega fenomena nevladni sektor. Hvala vsem udeležencem in organizatorju za obravnavo tako perečih in relevantnih tem! Upam, da pride tudi na ušesa odločevalcev!

Leave a Comment

Scroll to Top